Tarım Kasaları

Altı Delikli /Yanları Delikli
 

Dış Ölçü : 525 x 368 x 201 (h) mm.
İç Ölçü : 495 x 340 x 125 (h) mm.
Ağırlık : 1,300 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1440

Altı Delikli /Yanları Delikli
 

Dış Ölçü : 526 x 368 x 310 (h) mm.
İç Ölçü : 495 x 338 x 233 (h) mm.
Ağırlık : 1,950 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1258

Altı Delikli /Yanları Delikli
 

Dış Ölçü : 520 x 368 x 310 (h) mm.
İç Ölçü : 491 x 338 x 240 (h) mm.
Ağırlık : 2,000 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1258

Altı Delikli /Yanları Delikli
 

Dış Ölçü : 600 x 395 x 290 (h) mm.
İç Ölçü : 565 x 365 x 245 (h) mm.
Ağırlık : 2,200 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 912

Altı Delikli /Yanları Delikli
 

Dış Ölçü : 521 x 360 x 317 (h) mm.
İç Ölçü : 494 x 333 x 252 (h) mm.
Ağırlık : 1,650 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1258

Altı Delikli /Yanları Delikli
 

Dış Ölçü : 521 x 360 x 317 (h) mm.
İç Ölçü : 494 x 333 x 252 (h) mm.
Ağırlık : 1,750 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1258

Altı Delikli /Yanları Delikli
 

Dış Ölçü : 521 x 360 x 317 (h) mm.
İç Ölçü : 494 x 333 x 252 (h) mm.
Ağırlık : 2,000 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1258

Altı Delikli /Yanları Delikli

Dış Ölçü : 530 x 360 x 305 (h) mm.
İç Ölçü : 500 x 330 x 260 (h) mm.
Ağırlık : 2,000 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1258

Altı Delikli /Yanları Delikli
 

Dış Ölçü : 600 x 400 x 330 (h) mm.
İç Ölçü : 576 x 376 x 290 (h) mm.
Ağırlık : 2,425 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 840

Altı Delikli /Yanları Delikli
 

Dış Ölçü : 546 x 398 x 300 (h) mm.
İç Ölçü : 515 x 365 x 210 (h) mm.
Ağırlık : 2,000 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1000

Altı Delikli /Yanları Delikli
 

Dış Ölçü : 598 x 398 x 200 (h) mm.
İç Ölçü : 568 x 368 x 165 (h) mm.
Ağırlık : 1,720 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1080

Altı Delikli /Yanları Delikli
 

Dış Ölçü : Ø416 x 415 (h) mm.
İç Ölçü : Ø 384 x 380 (h) mm.
Ağırlık : 0,800 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 5000

Altı Delikli /Yanları Delikli
 

Dış Ölçü : 800 x 600 x 120 (h) mm.
İç Ölçü : 770 x 570 x 47 (h) mm.
Ağırlık : 1,750 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 805