Standart

20'li Şişe Taşıma Kasası
 

Dış Ölçü : 350 x 290 x 268 (h) mm.
İç Ölçü : 333 x 267 x 257 (h) mm.
Ağırlık : 1,230 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1452

24'li Şişe Taşıma Kasası
 

Dış Ölçü : 408 x 270 x 218 (h) mm.
İç Ölçü : 380 x 245 x 204 (h) mm.
Ağırlık : 1,440 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1638

20'li Şişe Taşıma Kasası
 

Dış Ölçü : 340 x 275 x 225 (h) mm.
İç Ölçü : 318 x 253 x 210 (h) mm.
Ağırlık : 1,070 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1820

20'li Şişe Taşıma Kasası
 

Dış Ölçü : 340 x 275 x 225 (h) mm.
İç Ölçü : 318 x 253 x 210 (h) mm.
Ağırlık : 1,100 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1820

20'li Şişe Taşıma Kasası
 

Dış Ölçü : 340 x 275 x 225 (h) mm.
İç Ölçü : 318 x 253 x 210 (h) mm.
Ağırlık : 1,100 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1820

24'li Şişe Taşıma Kasası
 

Dış Ölçü : 413 x 283 x 275 (h) mm.
İç Ölçü : 387 x 256 x 260 (h) mm.
Ağırlık : 1,410 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1200

4'lü Galon Taşıma Kasası
 

Dış Ölçü : 347 x 347 x 334 (h) mm.
İç Ölçü : 319,5 x 319,5 x 316 (h) mm.
Ağırlık : 1,850 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1026

24'li Şişe Taşıma Kasası
 

Dış Ölçü : 386 x 257 x 225 (h) mm.
İç Ölçü : 360 x 230 x 210 (h) mm.
Ağırlık : 1,350 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 2136

24'li Şişe Taşıma Kasası
 

Dış Ölçü : 386 x 260 x 254 (h) mm.
İç Ölçü : 362 x 240 x 239 (h) mm.
Ağırlık : 1,310 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 2136

20'li Şişe Taşıma Kasası

Dış Ölçü : 345 x 280 x 247 (h) mm.
İç Ölçü : 320 x 255 x 237 (h) mm.
Ağırlık : 1,300 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 2136

24'li Şişe Taşıma Kasası
 

Dış Ölçü : 413 x 284 x 248 (h) mm.
İç Ölçü : 387 x 258 x 234,5 (h) mm.
Ağırlık : 1,500 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1428

12x1000cl Şişe Taşıma Kasası
 

Dış Ölçü : 400 x 300 x 362 (h) mm.
İç Ölçü : 373 x 270 x 350 (h) mm.
Ağırlık : 2,180 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1060

20'li Şişe Taşıma Kasası
 

Dış Ölçü : 400 x 300 x 362 (h) mm.
İç Ölçü : 373 x 270 x 350 (h) mm.
Ağırlık : 2,180 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1060

15 litre Şişe Taşıma Kasası
 

Dış Ölçü : 400 x 300 x 362 (h) mm.
İç Ölçü : 373 x 270 x 350 (h) mm.
Ağırlık : 2,180 ± %3
Kamyon Yük Miktarı : 1060