Etapak

> İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan kaynakları politikamız, Özgörkey Holding vizyon, misyon ve iş stratejilerini destekleyecek doğrultuda belirlenir.

Özgörkey Holding bünyesinde işe alma, farklı alanlarda görevlendirmede ve terfilerde tek ölçü personelin işe uygunluk vasıflarının olmasıdır. Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapılmaz.

Planlama, işe alma, yerleştirme, iş değerlendirme, eğitim, ücretlendirme ve yan haklar, performans yönetimi, endüstriyel ilişkiler ile çalışan ilişkileri gibi stratejilerin tümü Özgörkey Holding şirketlerinde etkin bir şekilde uygulanır.

Özgörkey Holding, şirketlerini geleceğe taşıyacak potansiyeli olan adayları işe almak ve geliştirmek için gerekli faaliyetleri yürütür. Endüstriyel ilişkilerin belirlenmesi, izlenmesi, geliştirilmesi ve şirketlerdeki ilgili uygulamaların koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlar.

İhtiyaçlara uygun kişilerin yetiştirilmesi için eğitim kurumları ile yakın iş birliği kurulmasını sağlar.

Şirketler arası, şirket içi ve departmanlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesini temin eder.

Çalışanlardan gelen öneri ve istekler dinlenir, yanıtlanır ve motivasyon arttırıcı tedbirler alınır.

Özgörkey Holding, şirketlerindeki tüm insan kaynakları uygulamalarının İş Hukuku'na ve mevzuatına uygun gerçekleştirilmesinden sorumludur.

TOPLAM İSTİHDAM ORANI

* 2019, Haziran