Etapak

> ETAPAK HAKKINDA

Özgörkey Holding bünyesinde 1997 yılında kurulan Etapak Baskı Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., üretim faaliyetlerini Esnek Ambalaj sektöründe İzmir’de bulunan modern tesisinde sürdürmektedir. İstanbul’daki yönetim merkezi ve İzmir fabrikasındaki satış organizasyonu ile Türkiye ve yurt dışında bulunan müşterilerine hizmet vermektedir.> MİSYON

İş ve çevre güvenliğine duyarlı, yeniliklere açık yönetim prensiplerimiz, yetenekli ve katılımcı çalışanlarımız, güvenilir tedarikçilerimiz ile müşterilerimizin her türlü esnek ambalaj ürünü taleplerini en yüksek servis kalitesiyle karşılamaktır.

> VİZYON

Esnek ambalaj sektöründe, bölgemizde ve Avrupa’da ürün ve servis kalitesi ile tanınmak, etik değerleri ve rekabetçi çözüm paketleriyle tercih edilen bir tedarikçi olarak sağlıklı ve sürdürülebilir büyümektir.> DEĞERLER

Nevzat Özgörkey'in ilke ve değerlerinden güç alarak geliştirilen Özgörkey Holding değerleri, günlük profesyonel yaşamımızda bizlere rehberlik eden, kültürümüzü yansıtan, vizyon ve hedeflerimize doğru yönlendiren, paylaştığımız prensip ve davranışlardır.

Bu Değerler;

Topluma Duyarlılık: Çalışanların ve şirketin topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını desteklemek.

Dürüstlük ve Saygınlık: Her zaman iş ahlakı ve disiplinine uygun davranmak, dürüst, açık ve tutarlı davranarak örnek olmak.

Yerli ve Yabancı Müşteriye Duyarlılık: Yerli ve yabancı müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlayıp, istikrarlı ve daimi bir müşteri memnuniyeti yaratmak.

Takım Ruhu ve Dayanışma: Ortak hedeflere ulaşmak için sorumluluk üstlenmek. Personelimizin aidiyet duygusu ile uyum içinde çalışması ve ortaya konulan emeğin ve başarının takdir edilmesi.

Dinamizm ve Çalışkanlık: Çevreye pozitif enerji yayarak, yarattığı heyecan ve şevk ile çalışma ortamını olumlu etkilemek, hedeflerine yönelik hızlı sonuçlar almak ve farklılık yaratacak öneriler geliştirmek.

Dışa Açıklık / Yenilikçilik: Yenilikleri takip etmek ve yeni uygulamaların içinde yer alarak gelişimi desteklemek, girişimci olmak.

Özgüven Sahibi Olmak: Kendi bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya koymak ve işi ile ilgili sonuçlara ulaşmada kendine güvenmek.