Etapak

> SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

> Nevzat Özgörkey Su Vakfı (NEVSU)

Etapak Ambalaj’da belirlenmiş ana iş hedefleri, sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardaki üç yönünü temsil etmektedir.

Sürdürülebilir yaklaşım çerçevesinde “çözümün bir parçası olmayı" hedefleyen Etapak, iklim değişikliği ve sınırlı doğal kaynakların korumasına yönelik çalışmalarını Nevzat Özgörkey Su Vakfı (NEVSU) ile yaptığı çalışmalarla sürdürmekte ve geliştirmektedir.


Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından düzenlenen 2016 yılı Çevre Ödüllerinde, çevre açısından en başarılı sanayi kuruluşları kategorisinde üçüncülüğe layık görüldük.


> Geri Dönüşümlü Üretim Kaynağı

Günümüzde doğal kaynakların hızlı tükenmesi sonucu “Doğaya Saygı” ilkesini benimseyen Etapak Ambalaj, geri dönüşümlü üretimin doğa için önemine ve değerine inanarak geri dönüşümlü üretim tonajını, her geçen yıl attırarak topluma ve ekonomimize katma değer yarartmaya devam etmektedir.


ISO 14001 belgesine sahip çevreci bir şirket olarak geri dönüşüm kullanım oranımızı %30 seviyelerine çıkardık. Bir sonraki adımımız "Sıfır Atık" politikasıdır.


> Karbon Salınım Politikası

Etapak Ambalaj olarak mutlak bilincindeyiz ki , sera gazı emisyonlarını azaltmak, çevre için olası olumsuz etkilerimzi en aza indirmek sürdürülebilir bir gelecek için doğaya bıraktığımız karbon ayak izlerimizi azaltmak çok önem ve değer verdiğimiz çevre politikamızın vazgeçilmez bir parçası ve kaçınamayacağımız bir sorumluluktur.

İklim değişikliği sorunu ve bu konuda ne yapacağımız bizi, çağımızı ve son aşamada küresel mirasımızı belirleyecektir. Bu bakımdan İklim değişikliğinin yol açtığı tehdit Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından küresel olarak ele alınan tüm süreçlere Etapak Ambalaj olarak tam destek ve duyarlılık halindeyiz.

Gelecekte daha büyük küresel emisyon azaltmalarına gereksinim duyulacağı bilinci ile üretimlerimizden meydana gelecek sera gazı salınımlarında kontrol ve sınırlamalar çevre bilincimizin en önemli parçalarıdır. Etapak Ambalaj olarak faaliyetlerimizdeki tüm süreçlerinde sera gazı emisyonları ve çevresel etkileri gözetim altında tutarak takip etmekte ve bu konudaki yatırım ve stratejilerini geliştirerek sürdürmekteyiz. Solvent geri dönüşüm tesis yatırımımız bu konudaki en önemsediğimiz aksiyonlarımızdan biridir.


Kuruluşumuzdan bugüne çok sayıda çevresel sorumluluk projelerimizle karbon ayak izimizi %30 oranında azaltarak "çevre dostu kuruluş" hedefimize ilerliyoruz.


Son iki yılda yaptığımız çalışmalar ile %10'dan daha fazla bir iyileşme sağlayarak elektrik tüketim oranımızı 0,9 KW-sa/kg değerine düşürmeyi başardık.


> Solvent Geri Dönüşüm Programı

Etapak Ambalaj olarak, üretimlerimizden kaynaklı atıkların oluşumundan bertaraf edilmesine kadar tüm süreci çevre ve insan sağlığına zarar vermeden daha iyi yönetmek için elimizden geleni yapıyoruz. Üretimlerimizde plastik ve likit sarfiyatındaki kontrollü kullanım ve genel üretim firelerinin düşürülmesi her zaman gündemimizde canlı tuttuğumuz bir bilinç ve kültür haline gelmiştir. Atıkların azaltılması ve geri dönüşümün dünyamız için taşıdığı olağanüstü önemin tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizde önemli bir çevre bilinci yaratmasını sağlamak için her zaman çaba göstereceğiz. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Dünya borcumuz olduğunu biliyoruz.


> Solvent Geri Kazanımı Sistemi

Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanımını çok önemsiyor, bu alandaki tüm tedbirlerimizi alarak kaynaklarımızın ülke ekonomisine tekrar kazandırılmasın için çalışıyoruz. Son teknoloji ile tesislerimize kurmakta olduğumuz solvent geri kazanım tesisi çevresel etiklerde büyük kazanımlar sağlayacağı gibi, iş süreçlerimizdeki atık solvent malzemesini modern ve entegre bir distilasyon prosesi ile çeşitli likitlerden ayırıp tekrar geri kazanıp defalarca kullanabileceğiz.


Yıllık 1500 tonu aşan kullanılmış solvent malzemesini entegre distilasyon prosesi ile ayrıştırıp %100'ünü tekrar geri kazanıp defalarca kullanabileceğiz.> Etik Kodu Dosyası